våra tjänster

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Coaching
- Coaching program
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Ledarutveckling

- Ledarutvecklings program
- - Kundanpassade program
- - Fasta program
- - - Utvecklande ledarskap
- - - Det Coachande ledarskapet
- - - Att leda i förändring
- - - Konflikthantering
- - - Svåra samtal
- - - UGL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- HR-stöd
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontakta oss gärna på:
Telefon: 0708-757160
E-post: annica@corage.se

 

Ledarutvecklingsprogram 

Alla våra program bygger på etablerad

forskning och välkända teorier.

Pedagogiken är upplevelsebaserad inlärning.   

 

 

Kundanpassade program

Programmen är skräddarsydda efter era specifika behov. Dessa program löper normalt på ca. 1 år.  

Programmen vänder sig framförallt till

ledningsgrupper med målet att öka lönsamheten

samt förbättra effektiviteten inom organisationen.
Läs mer...»

 

 

Fasta program

Corage erbjuder sex fasta utbildningsprogram.    

 

  • Utvecklande ledarskap

     Programmet omfattar 3+1 dagar och vänder sig till unga/nya ledare. 
     Utbildningen resulterar i ökad självinsikt.

     Fokus ligger på självinsikt samt att öka ledarens förmåga att utnyttja
     teamets kompetenser för ett effektivare samarbete.
     Läs mer...» 

 

  • Det Coachande ledarskapet

    Programmet omfattar 2+2+1 dagar och vänder sig till dig som gått vår utvecklande ledarskapskurs

    och/eller varit ledare ett tag. Målet är att leda medarbetare mot lösningar och mål, istället för att

    fastna i problem. Kursen bygger på ICF's etiska riktlinjer och kärnkompetenser. 
    Läs mer...»

 

  • Att leda i förändring

    Programmet omfattar två dagar och vänder sig till alla ledare som skall leda personal i omorganisation. 

    Målet är att stärka medarbetarna samt skapa grunderna för en engagerad och motiverande atmosfär. 

    Fokus ligger på tydlighet, kommunikation och förståelse. 
    Läs mer...»

 

  • Konflikthantering

    Programmet omfattar två dagar och vänder sig till alla medarbetare. 

    Målet är att hitta lösningar för att skapa en produktiv arbetsplats. 

    Fokus ligger på feedback, aktivt lyssnande samt ett klart ledarskap. 
    Läs mer...»

  

  • Svåra samtal

    Programmet omfattar en dag och vänder sig till alla ledare. 

    Fokus ligger på samtalsövningar, självinsikt samt konsekvens. 
    Läs mer...»

    

  • UGL

    UGL-kursen omfattar en vecka i internatform.

    UGL är en utbildning i hur en grupp utvecklas och mognar över tiden.
    Läs mer...»