våra tjänster

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Coaching
- Coaching program
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Ledarutveckling

- Ledarutvecklings program
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- HR-stöd
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontakta oss gärna på:
Telefon: 0708-757160
E-post: annica@corage.se

 

Ledarutveckling

All vår ledarutveckling (för individer,

arbetsteam, ledningsgrupper...), baseras på

pedagogiken kring upplevelsebaserat lärande.  

Denna pedagogik, är ett mycket effektivt sätt att låta

människor med olika bakgrund/erfarenhet/kulturer,

möta och förstå samt lära av varandra.  

 

 

 

En grupp, där medlemmarna verkligen känner varandra och på

ett konstruktivt sätt bidrar till helheten, utgör en outnyttjad potential

som kan uppnå resultat, högt över varje individs enskilda bidrag.

 

Effektivitets/produktivitets-ökningar på 50-100% är fullt nåbara resultat efter våra utbildningar.