Om Corage

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Om Annica
- Om Mattias
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontakta oss gärna på:
E-post:mattias@corage.se
E-post: annica@corage.se

 

Om Corage

Cor betyder hjärta på latin och Corage är den medeltida engelska stavningen för mod.

 

Vi på Corage anser att ”Hjärta och mod” är de två absolut viktigaste beståndsdelarna i all utveckling.

 

Med gott mod och hjärta, skapas en grogrund för passion och omtanke.

  •  Utan passion händer det för lite.
  •  Utan omtanke händer lätt fel saker.

 

Symbolen på vår logotyp är en stiliserad variant av sjökorts-beteckningen som betyder ”flera grynnor under vattenytan”.
Symboliken ligger i att våga navigera framåt i det okända livet, där det titt och tätt dyker upp grynnor i vår väg.

 

Corage erbjuder flera sätt att lära sig att bättre navigera framåt såväl i grupp som i egen självutveckling.

Flera av dessa utvecklande navigeringssverktygen (såsom Disc, Upplevelsekuben samt Johari-fönster),

är alla uppbyggda på fyra element. Detta symboliseras oxå i de fyra grynnorna i vår logotyp.

 

Vi har valt att symbolens färg skall vara blodröd för att ytterligare understryka kopplingen till mod och hjärta.