våra tjänster

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Coaching
- Coaching program
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Ledarutveckling

- Ledarutvecklings program
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- HR-stöd
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontakta oss gärna på:
Telefon: 0708-757160
E-post: annica@corage.se

 

Coaching

Coaching är en målstyrd process som stödjer
dig att uppnå mål snabbare och mer effektivt
än vad du skulle klara på egen hand.

 

Genom frågor och självupptäckt blir du hjälpt att identifiera och utveckla strategier och planer för
att nå dina mål. Coachen har tillgång till en mängd
verktyg för att tydliggöra och skapa insikter.
Coachen ansvarar för processen och du ansvarar
för innehållet. I coaching är förändringstänkande
och utveckling centralt